Carl-Filip Smedberg: Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Tiden)

Carl-Filip Smedberg, Uppsala universitet, presenterar slutseminariemanus för sin avhandling med den preliminära titeln Klassriket: Taxonomiskt liv under svenskt 1900-tal. Opponent är Urban Lundberg, Stockholms universitet.

Seminarium på svenska