Jakob Kihlberg: "News Time and Pictorial Truth"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

Jakob Kihlberg, Uppsala universitet, presenterar ett artikelutkast med titeln “News Time and Pictorial Truth: Public Events in Mid-19th Century Illustrated Magazines” som är en del av forskningsprojektet Ett europeiskt folk görs synligt: Den illustrerade pressens uppkomst och transnationell politisk subjektivitet på 1840-talet.

Seminarieunderlag på engelska, diskussion på engelska och svenska