FRAMFLYTTAT: Leyla Belle Drake: halvtidsseminarium

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sven Widmalm för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Engaging Vulnerability-programmet
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet och Engaging Vulnerability-seminariet

(OBS! Nytt datum!)

Seminariet är framflyttat; nytt datum meddelas senare.

Halvtidssemirium för Leyla Belle Drake, Uppala universitet, och hennes avhandling om Russelltribunalen. Opponent är Carolyn Dean, Yale University.

Seminarium på engelska.