Hannah Siegrist: avhandlings-PM

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sven Widmalm för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Hannah Siegrist, Uppsala universitet: avhandlings-PM


Arbetsspråk vid seminarierna är engelska eller svenska beroende på vilket språk som används i rubrik/underlag.