Melinda Cooper: "The Blue-Collar Taxpayer"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sebastian Hanold för registrering och länk)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Jenny Andersson
  • Föreläsning

Programmet Nyliberalism i Norden inbjuder till Keynote Lecture

Melinda Cooper: "The Blue-Collar Taxpayer – Trump and the Wages of White Men."

Melinda Cooper is professor in the School of Sociology at the Australian National University. She is the author of Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism (2017) and is currently completing a manuscript called Capital Gains and Public Liabilities: How Neoliberalism Remade Public Finance.


Registrering med Sebastian Hanold