Disputation – Morag Ramsey

  • Datum:
  • Plats: Zoom (kontakta Sebastian Hanold för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sebastian Hanold
  • Disputation

Morag Ramsey försvarar sin avhandling The Swedish Abortion Pill: Co-producing Medical Abortion and Values, ca 1965–1992.

Opponent är professor Jean-Paul Gaudillière, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale och Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.


Abstract, fulltext och mer information i DiVA