Cancer, identitet, empowerment

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarium via Zoom (kontakta Maria Björkman för länk)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Seminarium

MEDHUM-seminariet

– Psykolog Karin Nordin: "Träning som behandling vid cancer"

– Sociolog Lisa Lindén: "Identitet och empowerment inom samhällsvetenskaplig forskning om cancerpatientskap"