Thor Rydin: "Huizinga's Critique of Spengler"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Thor Rydin, Uppsala universitet, presenterar ett bokkapitel om "Huizinga's critique of Spengler and how it drew from a culture of internationalism in The Netherlands at the time."


OBS!
Under hösten kommer seminarierna där annat ej anges att som vanligt hållas i Rausingrummet. På grund av pandemin kommer antalet deltagare på plats att begränsas till 15 medan övriga får delta via zoom. Detta kräver föranmälan, som skickas till Sebastian Hanold. Sebastian meddelar de 15 första som anmäler sig att de kan delta på plats. De som föranmält sig men inte får något sådant meddelande deltar via zoom.