Helena Franzén – Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Sven Widmalm eller Solveig Jülich för länk)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Solveig Jülich
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Tiden)

Slutseminarium för Helena Franzén, Uppsala universitet, och avhandlingen Bodies in Transformation: Obstetrical and Embryological Collections at Uppsala University, ca 1830–1930. Opponent är FD Anna Svensson som disputerade 2017 på Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH.

Underlag på svenska/engelska. Diskussionen mellan opponent och respondent förs på svenska. Frågor och kommentarer från deltagarna på svenska eller engelska.