Invigning – Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

För forskning och mångdisciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa. Det finns några få platser kvar för de som vill anmäla sig.

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap (CMHS) är ett gemensamt initiativ från vetenskapsområdet för medicin och farmaci, samhällsvetenskapliga fakulteten, historisk-filosofiska fakulteten och institutionen för idé- och lärdomshistoria, för forskning och mångdisciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa. Syftet är att stödja ett fakultetsövergripande samarbete mellan forskare och lärare från olika ämnen, initiera kurser och kursmoment som kan integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna samt främja forskningssamarbeten om de kulturella och samhälleliga dimensionerna av medicin och hälsa. Centrum har nyligen, genom en generös donation från Beijerstiftelsen haft möjlighet att anta två postdoktorer, som tillsammans med Centrums styrelse, föreståndare och koordinator kommer att bidra till att utveckla verksamheten.

Program
14.15-14.45 Inledning och presentation av CMHS: Ylva Söderfeldt, föreståndare
14.45-15.15 Keynote 1: Professor Mia Phillipson, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet
15.30-16.00 Keynote 2: Professor Mariacarla Gadebusch Bondio, Insitute for Medical Humanities, universitetet i Bonn
16.00-17.00 Avslutning, mingel med dryck och lättare tilltugg

P.g.a. rådande omständigheter (Corona) är antalet deltagare begränsat och invigningen sker i enlighet med universitetets riktlinjer kring ”utglesning” och avstånd. Ett först-till-kvarn-förfarande kommer därför att tillämpas. Anmäl därför ditt intresse för deltagande så snart som möjligt, och senast den 25 september via den här länken.

Vid frågor, kontakta CMHS koordinator Maria Björkman. Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/66976382005.