Andreas Rydberg: "Self-knowledge, cultura animi and middle-class identity in early modern Germany"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken – Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Andreas Rydberg, Uppsala universitet: "Self-knowledge, cultura animi and middle-class identity in early modern Germany"
 

OBS!
Under hösten kommer seminarierna där annat ej anges att som vanligt hållas i Rausingrummet. På grund av pandemin kommer antalet deltagare på plats att begränsas till 15 medan övriga får delta via zoom. Detta kräver föranmälan, som skickas till Sebastian Hanold, sebastian.hanold@idehist.uu.se. Sebastian meddelar de 15 första som anmäler sig att de kan delta på plats. De som föranmält sig men inte får något sådant meddelande deltar via zoom.