Emma Hagström Molin, Uppsala universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom, mer information meddelas senare.
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Emma Hagström Molin, Uppsala universitet: ämne meddelas senare