Workshop – Historicizing the Impact and Organization of the Swedish Humanities

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Hampus Östh Gustafsson
  • Workshop


Mer information meddelas senare