Arnab Dutta: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Gästdoktorand Arnab Dutta, Rijksuniversiteit Groningen, lägger fram kapitlet "Bengali Germanism and the Limits of Interwar Internationalism: An Intellectual History" ur avhandlingen In Search of an Alternative Europe: Germanism and Continental Europe in the Bengali Imagination, 1919–45