Miranda Cox: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Miranda Cox, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel.

(Underlag och diskussion på svenska)

Seminariet sker via Zoom. Delta genom den här länken eller mötets ID 187 168 478. Instruktioner om att gå med i ett Zoom-möte.