Hanna Hodacs: ”Naturalists as Nordic Fashionistas"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Hanna Hodacs, Högskolan Dalarna och Uppsala universitet, presenterar sitt projekt ”Naturalists as Nordic fashionistas – interpreting taste and substituting global goods with local in the long 18th century”

Underlag och presentation på engelska, diskussion på engelska eller svenska


OBS!
Under hösten kommer seminarierna där annat ej anges att som vanligt hållas i Rausingrummet. På grund av pandemin kommer antalet deltagare på plats att begränsas till 15 medan övriga får delta via zoom. Detta kräver föranmälan, som skickas till Sebastian Hanold, sebastian.hanold@idehist.uu.se. Sebastian meddelar de 15 första som anmäler sig att de kan delta på plats. De som föranmält sig men inte får något sådant meddelande deltar via zoom.