Marit Ruge Bjærke: "The sixth extinction: Naming time in new ways"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Marit Ruge Bjærke, Universitetet i Bergen: "The sixth extinction: Naming time in new ways"