Kampen om vården

  • Datum: –18.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium

Frågor som rör styrning och organisation av den svenska hälso- och sjukvården har debatterats intensivt under en längre tid. En anledning är att en rad olika modeller har lanserats för att styra vården. Valet av styrmodeller får konsekvenser för såväl patienter och anhöriga som för de som arbetar inom vården. Vilka aktörer och intressen påverkar dessa val? Och vilka idéer och värden ligger till grund för styrning, ledning och organisation av vården? Vid seminariet presenterar de båda DN-journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund sin granskning av hur Karolinska sjukhuset omorganiserades utefter ett nytt, oprövat vårdkoncept och vilka följder detta fick. Därefter kommenteras organisationsproblematiken av samhällsvetarna Kerstin Sahlin och Erica Falkenström samt Åsa Törnkvist, psykolog och biträdande verksamhetschef, Akademiska sjukhuset.

Besök seminariets hemsida för mer information.