Benjamin Martin: "Towards a Global Culture Concept?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Benjamin Martin, Uppsala universitet: "Towards a Global Culture Concept? Digital Text Analysis of a Global Set of Cultural Treaties, 1945-1972."