Julia Nordblad: "Forest Passions, or The Miscalculations of Economic Man"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Dagen)

Julia Nordblad, Uppsala universitet: "Forest Passions, or The Miscalculations of Economic Man"