Angela Gui: "The Visual Politics of Lung Disease in Cultural Revolution China"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Angela Gui, University of Cambridge: "The Visual Politics of Lung Disease in Cultural Revolution China"