Vida Sundseth Brenna: avhandlings-PM

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Engaging Vulnerability-programmet
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria och Engaging Vulnerability-programmet

Vida Sundseth Brenna, Uppsala universitet, presenterar sitt avhandlings-PM