Peter Josephson och Thomas Karlsohn: Universitetets gränser

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och forskarnätverket HERO
  • Kontaktperson: Sven Widmalm, Thomas Karlsohn
  • Seminarium

Högre seminariet och forskarnätverket HERO

Redaktörerna Peter Josephson (Södertörns högskola) och Thomas Karlsohn (UU), i samverkan med forskarnätverket HERO, presenterar den nya antologin Universitetets gränser (Göteborg: Arche Press 2019)


Presentation (bokens baksidestext)
I vardagssamtalen och den offentliga debatten förutsätter vi att vi vet vad ett universitet är och hur det är avgränsat från”världen utanför”. Bidragen i Universitetets gränser utmanar denna outtalade konsensus och erbjuder nya perspektiv på såväl universitetsväsendets förflutna som dess nutida belägenhet. Istället för att utgå från att gränssnittet mot andra samhällssektorer är givet och beständigt undersöks hur själva skiljelinjerna mellan inre och yttre har skapats, upprätthållits och omförhandlats över tid. Universitetet har alltid befunnit sig in the making, och föresatsen i denna volym är att studera ett ständigt pågående skapelsearbete. Bidragen behandlar detta arbete under det moderna universitetets historia, från 1700-talet till efterkrigstiden.