Sanning och stil 2019 – Vem ansvarar för det offentliga samtalet?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Seminarium

En dialog mellan forskare och författare.

Program

09.15–09.30 Introduktion: Vem ansvarar för offentligheten?
Anders Ekström och Henrik Berggren
09.30–10.45 Forskningen och sakprosan
Annika Sandén, Staffan Bergwik, Elin Sennerö Kaunitz och Sverker Sörlin
10.45–11.15 Paus
11.15–12.00 Text, mening, effekt – om skrivexperiment i etisk hetta
Magnus Linton
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Hur gestaltar man sanningen?
Henrik Berggren
13.45–14.45 Sakprosan, journalistiken och litteraturen
Ola Larsmo, Anna Jungstrand och Anders Sundelin
14.45–15.00 Paus
15.00–15.45 Glappet: Livet pågår mellan historielektionerna och Dagens Eko
Elisabeth Åsbrink
15.45–16.00 Avslutning
Mingel

Ytterligare information

Sanning och stil 2019 – Vem ansvarar för det offentliga samtalet?