Simon Larsson: ”Politiska metaforer i historieskrivningen”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Simon Larsson, Uppsala universitet presenterar ett utkast till bokkapitel: ”Politiska metaforer i historieskrivningen”