Workshop – Medicinska möten

  • Datum: –18.00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Workshop

Besök workshopens hemsida för mer information