Jakob Kihlberg – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Frans Lundgren
  • Disputation

Jakob Kihlberg, Uppsala universitet, försvarar sin avhandling Offentliga möten och skapandet av det internationella, 1840-1860. Opponent är Jonas Harvard, Mittuniversitetet.

Mer information, abstract och fulltext i DiVA

Jakob Kihlberg – Disputation