Nils-Otto Ahnfelt och Hjalmar Fors: "The Philosophers’ Stone of the Pharmacy"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: H. Otto Sibum
  • Seminarium

Avdelningen för vetenskapshistoria

Nils-Otto Ahnfelt, Uppsala universitet, och Hjalmar Fors, Uppsala universitet/Karolinska Institutet: "The Philosophers’ Stone of the Pharmacy: Reproducing the famous panacea Theriac Andromachalis"