Konferens – Medicinhistoria idag 2018

  • Datum: –17.00
  • Plats: Se konferensens hemsida/See conference homepage
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet
  • Kontaktperson: Se konferensens hemsida/See conference homepage
  • Konferens

Besök konferensens hemsida för fullständig information. Program kan laddas ned nedan.

Ytterligare information