Thor Rydin: "History twice over"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Thor Rydin, Uppsala universitet: "History twice over: Kant’s distinction between natural-juridical and moral time"