Anna Blennow: "Topos och topografi"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Anna Blennow, docent i latin vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet: "Topos och topografi. Guideböcker till Rom under tusen år."