Elin Nystrand von Unge: "Samlande krafter"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Tiden!)

Elin Nystrand von Unge, Stockholms universitet, presenterar sitt avhandlingsarbete Samlande krafter – En studie av insamlingspraktiker på kulturhistoriska museer i Sverige (arbetstitel)