Workshop – Humanioras historia

  • Datum: –18.00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida/See workshop homepage
  • Konferens

Kunskap för reaktion eller reform?

Besök workshopens hemsida för fullständig information