Helena Franzén: halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Helena Franzén, Uppsala universitet: halvtidsseminarium för avhandling med arbetstiteln Kroppar i förvandling: Embryologiska och obstetriska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1820–1930. Opponent är docent Fredrik Svanberg, Statens maritima museer.