Weronika Bela och Ivar Hagren: "Fotografins och meteorologins historia"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet (Eng6-3050)
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Weronika Bela och Ivar Hagren: "Fotografins och meteorologins historia: ett konstprojekt"


Presentation
Weronika Bela och Ivar Hagren är verksamma som konstnärer i Stockholm och arbetar för närvarade på ett projekt som behandlar samspelet mellan meteorologins och fotografins historia. De arbetar med analogt fotografi som sitt huvudsakliga medium, med idemässigt är deras utgångspunkt i fotografins teori och historia. De kommer till seminariet för att presentera detta projekt, som förhoppningsvis kan leda till intressanta disskussioner kring bland annat vetenskapshistoria, konst och fotografi.