Karim Jebari: "The futures of the humanities”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet (Eng6-3050)
  • Arrangör: Historisk-filosofiska fakulteten och Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Frans Lundgren
  • Seminarium

Seminarium inom ramen för Historisk-filosofiska fakultetens introduktionskurs för doktorander

Karim Jebari, Institutet för framtidsstudier: "The futures of the humanities”

Karims inledning och den efterföljande diskussionen kommer att behandla temat: Hur ser villkoren och utmaningarna ut när humanister arbetar i policynära sammanhang? Karim har disputerat i filosofi och seminariet är samtidigt det avslutande tillfället på fakultetens introduktionskurs för doktorander.

Seminariet är öppet för alla, välkomna!