Magnus Linton: "Knarkaren – födelse, död, återuppståndelse"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Magnus Linton lägger fram sitt bidrag till den kommande antologin Historiska typer (red. Peter Josephson och Leif Runefelt): "Knarkaren – födelse, död, återuppståndelse"

Presentation
Den svenske knarkaren föddes när ”fel” sorts människor (kriminell ungdom) i skiftet mellan 1950- och 60-tal började använda narkotika, framför allt amfetamin (tidigare vanligt i välordnad medelklass), och har sedan dess varit en starkt idémobiliserande gestalt i den moderna välfärdsstaten – men finns hen kvar?

Elimineringen av knarkaren – uppfattad som en person som använder narkotika – blev aldrig verklighet och det narkotikafria samhället är en allt mer svunnen vision, men knarkaren som begrepp, social smittspridare, historisk typ och svensk kulturs kontrapunkt tycks just nu verkligen vara döende. Men kan, om de historiska förutsättningarna på nytt ändras, återuppstå.