Diskussionsseminarium: ansökningar till RJ

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Internt

(OBS! Dag och tid)

Diskussionsseminarium om ansökansskisser till RJ. Alla är välkomna att delta med presentationer av ansökningar under arbete, antingen muntligt eller med skriftligt underlag, eller bara för att hjälpa till med synpunkter.