Armel Cornu-Atkins: avhandlings-PM

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Armel Cornu-Atkins, Uppsala universitet, presenterar sitt avhandlings-PM