Medicinhistorisk lunchträff

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Internt

Vi som är medicinhistoriskt intresserade vid institutionen brukar ibland träffas över lunch och berätta om vad vi gör eller vill göra; individuellt och tillsammans med andra.

Det är ett tillfälle att berätta om och ta del av pågående projekt och göromål. Kanske någon också har en idé om en gemensam workshop att organisera, en gästforskare att bjuda in, en större forskningsansökan, en aktivitet för medicinsk humaniora-satsningen eller något annat. Kom gärna med förslag och inspel!

Ta med lunch och kom till Rausing-rummet! Ingen anmälan behövs. Alla är varmt välkomna!