(FLYTTAT) Dagmar Schmitz, Aachen University

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare)

Dagmar Schmitz, Aachen University: ämne meddelas senare