Annelie Drakman – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal X
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Disputation

Annelie Drakman, Uppsala universitet, försvarar sin avhandling När kroppen slöt sig och blev fast: Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt

Abstract, fulltext och mer information i DiVA

Annelie Drakman – Disputation