Emma Hagström Molin: "Materialising Historical Knowledge"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Emma Hagström Molin, Uppsala universitet och Humboldt-Universität zu Berlin: "Materialising Historical Knowledge. Historical Objects and Beda Dudík’s Research Practises in Sweden, Italy, and the Austrian Empire 1851–1878"