Workshop – Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken

  • Datum:
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium
Workshop – Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken