Flykting- och migrationsfrågor: kunskap, organisation, makt

Forskningsnoden KOM

En av vår tids mest omdebatterade och – tycks det – politiskt svårlösta frågor är, inte minst i Sverige, s.k. flyktingkriser men också mer övergripande frågor om migration och integration.

Den 19/10 inbjuder forskningsnoden KOM till ett seminarium om flykting- och migrationsfrågor. Utifrån nodens begrepp – kunskap, organisation, makt – hoppas seminariet kunna behandla några aspekter av en historiskt intressant fråga som alltid tycks vara dagsaktuell.

Utifrån denna vida utgångspunkt ger tre forskare sina bidrag:

Karin Borevi, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, affilierad forskare till statsvetenskapliga institutionen och Centrum för religion och samhälle (Uppsala universitet). Hennes forskning kretsar kring frågor om invandring, medborgarskap, mångkulturalism och välfärdsstat inom flera teman, t.ex. svensk integrationspolitisk historia, europeisk jämförande policyanalys samt politisk-teoretisk forskning om mångkulturalism, rättvisa och jämlikhet.

Karin Kvist Geverts, utredare vid Kungliga biblioteket. Hon disputerade vid Hugo Valentin-centrum och Historiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling om svenska myndigheters syn på och behandling av judiska flyktingar under andra världskriget och Förintelsen. Karin har även ägnat sig åt frågor om flyktingpolitik, antisemitism och Förintelsens minneskultur och varit verksam på Forum för levande historia.

Henrik Malm Lindberg, Utredningssekreterare vid DELMI, Delegationen för migrationsstudier (en av regering tillsatt delegation för migrationsfrågor). Henrik är docent i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och affilierad forskare till Ratio (Näringslivets forskningsinstitut). I sin forskning har Henrik främst ägnat sig åt frågor rörande arbetsmarknad, lönebildning och politisk förändring.


Seminariet avrundas med ett ”rundabordssamtal” om migrationsforskningens villkor och möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor.

Kort inledning och lös ledning av tillfället görs av Mikael Byström

Det blir fika också!

Har ni frågor – hör i första hand av er till Mikael Byström.


Det här är personerna bakom KOM:

Jenny Beckman (idéhistoria), Mikael Byström (historia), Tomas Ekenberg (filosofi) och Isto Huvila (ABM)