Humanioras vägar

  • Datum: –17.45
  • Plats: Blåsenhus - Hörsal Eva Netzelius (10:K102)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Anders Ekström
  • Föreläsning

Ett symposium till minne av Karin Johannisson

Idéhistorikern Karin Johannisson gick bort hösten 2016. Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet inbjuder i oktober 2017 till ett symposium om ett tema som präglar hennes forskning och författarskap på djupet: den humanistiska kunskapens närhet till andra kunskapsfält och betydelse i samhället i stort.

Läs mer på symposiets hemsida

Humanioras vägar