Sabine Sten: ”Hälsan förr i tiden”

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium

Lunchseminarium – Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Sabine Sten, Institutionen för arkeologi och antik historia: ”Hälsan förr i tiden – ett tvärvetenskapligt samarbete mellan arkeologi, osteologi och medicin”

(Medtag egen lunch. Ingen föranmälan.)

Seminariepresentation
Vid seminariet presenterar Sabine Sten projektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu, som hon ansvarar för sedan 2009. I projektet samarbetar flera discipliner inom arkeologi, osteologi, genetik, medicin, röntgenologi, kirurgi, odontologi, dermatologi, rättsmedicin, m.fl. Forskningen bedrivs utifrån arkeologiska skelettmaterial och frågeställningarna handlar om hur hälsan såg ut under historisk tid jämfört med dagens befolkning.  I projektet ingår också kandidat- och masterstudenter på Campus som väljer att skriva om medicinska frågeställningar till arkeologiska skelettmaterial.

För mer information om projektet, se Slutrapport i Genomförandeprojektet Osteoporosis och osteoarthritis, då och nu och OsteoporosNytt 4/2011.

Om Sabine Sten
Sabine Sten, professor i osteoarkeologi, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet Campus Gotland. Sten har arbetat på Statens historiska museum 23 år som antikvarie och chef för Osteologiska enheten och Enheten för Dokumentation. Hon har även varit verksam som fältarkeolog/osteolog på Riksantikvarieämbetet och länsmuseer i Sverige. 2004 disputerade hon vid Stockholms universitet med avhandlingen Bovine Teeth in Age Assessment, from Medieval Cattle to Belgian Blue Methodology, Possibilities and Limitations.

Om lunchseminarierna
Lunchseminarierna vänder sig till alla forskare, doktorander och lärare från olika discipliner och fakulteter vid UU med intresse för frågor som rör medicin, hälsa, sjukdom och vård. Syftet med seminarier är att få ta del av varandras forskning samt bidra till att bygga ett nätverk inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Kontakt är Anna Tunlid.

Ytterligare information

Sabine Sten: ”Hälsan förr i tiden”