Morag Ramsay: "Family Planning and Reproductive Research"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Morag Ramsay, Uppsala universitet: lägger fram avhandlingsavsnittet "Family Planning and Reproductive Research"