Workshop – Vaccines: Values, Present and Past

  • Datum:
  • Plats: Se konferensens hemsida/See conference homepage
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och programmet "Medicine at the Borders of Life"
  • Kontaktperson: Se konferensens hemsida/See conference homepage
  • Konferens
Workshop – Vaccines: Values, Present and Past