Leif Runefelt: "Misstro, glädje, nyfikenhet"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Leif Runefelt, Södertörns högskola: "Misstro, glädje, nyfikenhet: Attityder och förhållningssätt till transnationell ambulerande underhållning i Östersjöregionen"